Vingers op braille leesregel

7000 websites overheid: Slechts 1% aantoonbaar toegankelijk

Vanaf 23 september 2020 moeten alle Nederlandse overheidsinstanties zich verantwoorden over hun digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dat moet met een toegankelijkheidsverklaring. Samen met Jules Ernst (200 OK) onderzocht ik een groot aantal al gepubliceerde toegankelijkheidsverklaringen. De uitkomsten […]