Laptop op tafel

23 september 2020: alle overheden een toegankelijkheids­verklaring

Vanaf 23 september moeten álle websites van álle overheidsinstanties voldoen aan de wettelijke verplichting. Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsorganisaties om hun websites en apps toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking en daarover een verklaring af te leggen.

Dit betekent:

  • Je past de toegankelijkheidsnorm toe: WCAG 2.1, niveau A + AA;
  • Je publiceert voor iedere website die onder de verantwoordelijkheid valt van jouw organisatie een toegankelijkheidsverklaring.
  • Daar waar de website nog niet voldoet neem je concrete maatregelen en maak je een planning.

Nederlandse overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van digitale diensten geen onderscheid maken tussen personen met en zonder beperking of chronische ziekte. In het Besluit digitale toegankelijkheid overheid staan specifieke voorschriften voor websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Het Besluit is een uitwerking van de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn.

Lees meer informatie op digitoegankelijk.nl