Johan Remkes

Verplichting toegankelijke websites Rijksoverheid per 2006

Op 17 juli 2006 werd het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites gepubliceerd. In dit besluit van de toenmalig minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd vastgelegd dat alle nieuw te ontwikkelen websites van de Rijksoverheid per 1 september 2006, en alle bestaande sites per 31 december 2010 moesten voldoen aan de toen geldende toegankelijkheidsrichtlijnen: de ‘webrichtlijnen’.

Uit diverse door stichting Accessibility uitgevoerde onderzoeken bleek keer op keer dat de nationale, ministeriĆ«le, provinciale en gemeentelijke websites die werden onderzocht niet voldeden aan de technische standaard voor toegankelijkheid. In 2006 leidde dat tot Kamervragen. Roel van Houten van Viziris (nu: Oogvereniging) en ikzelf ondersteunden de kamerleden Ine Aasted-Madsen (CDA) en Thea Fierens (PvdA) bij het opstellen van de motie Aasted-Madsen/Fierens. Deze leidde tot het Kabinetsbesluit waarin Rijksoverheidswebsites aan de toegankelijkheidseisen zouden moeten gaan voldoen.