Ank Bijleveld

2008: Alle overheden moeten voldoen aan toegankelijkheid

Op 1 december 2008 hebben, Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) getekend. In het NUP staat hoe de infrastructuur van de e-overheid gericht kan worden benut voor betere dienstverlening. Met de ondertekening van het NUP moesten alle overheden uiterlijk 31 oktober 2010 voldoen aan de Webrichtlijnen en daarmee aan de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid .

De verbetering is gevonden in de samenwerking over de grenzen van overheidsorganisaties heen. Goed gebruik van ICT en vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven zijn hierbij kernelementen. Het oplossen van ervaren knelpunten van burgers en bedrijven staat voorop.

Het NUP is een gezamenlijk initiatief van het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen, gebaseerd op een advies van de commissie Postma/Wallage. Het uitvoeringsprogramma richt zich met name op die dienstverlening waar meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken.

De regie op de uitvoering van het NUP was in handen van de Regiegroep Dienstverlening en E-overheid, onder voorzitterschap van staatssecretaris Ank Bijleveld.