Hofvijfer Den Haag (foto Ron Beenen)

Advies: vaste Kamercommissie voor digitale zaken

De Tweede kamer kan ontwikkelingen rond digitalisering niet goed volgen en beoordelen. Daarom is er een vaste Kamercommissie voor digitale zaken nodig stelt een onderzoekscommissie olv Kathalijne Buitenweg (Groen Links) . Het spreekt voor zich dat ik ook van groot belang is voor digitale inclusie.

In haar eindrapport ‘Update vereist. Naar meer parlementaire grip op digitalisering’ beveelt de TCDT de Tweede Kamer aan:

  • een vaste commissie voor Digitale Zaken in te stellen;
  • een kennisagenda digitalisering op te stellen om te bepalen welke informatie de Kamer hierover nodig heeft;
  • de nieuwe commissie in staat te stellen andere commissies te ondersteunen;
  • zorg te dragen voor een sluitend wettelijk kader op digitalisering en goed af te stemmen met de toezichthouders;
  • extra aandacht te besteden aan wetgeving uit de Europese Unie en hoe die tot stand komt.

Lees de samenvatting of  download het gehele rapport (pdf, 1,9 mb).