Elaine Oldhoff van Thuiswinkel.org en Ron Beenen bieden r Actieplan Toegankelijkheid aan minister Hugo de Jonge van VWS aan

Actieplan digitale toegankelijkheid Thuiswinkel.org

Elaine Oldhoff van Thuiswinkel.org en Ron Beenen van stichting Accessibility boden op 14 juni 2018 het Actieplan Toegankelijkheid van Thuiswinkel.org aan minister Hugo de Jonge van VWS aan.

Vergroten bewustwording, vergroten toegankelijkheid

Thuiswinkel.org vindt het belangrijk dat iedereen online kan winkelen. Een toegankelijke webshop sluit niemand uit én is commercieel interessant. Het is belangrijk dat ondernemers bewust worden van zowel het maatschappelijk belang als de commerciële kansen van het vergroten van e-toegankelijkheid.

Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen voor steeds meer winkelgemak. Het is daarom een kans om juist de mensen met een beperking te laten profiteren van gemakkelijk online shoppen. Wanneer een webshop hier onvoldoende op is ingericht, loopt de ondernemer dus een belangrijke en grote doelgroep mis.

Expertgroep Opportunities of e-Accessibility

Samen met Ramona van den Bosch van VNO-NCW was ik gastheer van deze expertgroep. Het voorzitterschap was in handen van Elaine Olthoff van Thuiswinkel.org.

Sinds 2017 moeten bedrijven volgens de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ geleidelijk zorgen voor een algemene toegankelijkheid van hun producten en diensten. Daarnaast hebben we Europese Accessibility Act , waarin vanaf 2025 meer specifieke toegankelijkheidseisen voor e-commerce gaan gelden. Toch leggen speciale aanpassingen het vaak af tegen de vermeende kosten en de impact voor de onderneming. Extra zonde, als je bedenkt dat eigenlijk ook bestaande klanten baat hebben bij een laagdrempelige interface en logische navigatie. 

De expertgroep Opportunities of e-Accessibility laat zien dat een verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid van een website niet slechts een kleine en specifieke doelgroep aanspreekt, maar juist ook door een aanzienlijk percentage van reguliere gebruikers als prettiger ervaren wordt. Aandacht voor en het vergroten van de toegankelijkheid van websites zorgt daarom voor een groter bereik, een verbeterde customer journey en hogere conversie. 

Het onderzoek

De expertgroep biedt de digital commerce sector een overzicht van kansen tegenover de impact van het vergroten van e-Accessibility. De expertgroep streeft naar het introduceren van een hulpmiddel in de vorm van bijvoorbeeld een tool, checklist, stappenplan of infographic, waarin zowel quick wins als een structurele aanpak worden benoemd om added value te creëren door e-Accessibility te vergroten. In de uitkomst wordt zowel rekening gehouden met vragen van webshops met inhouse expertise op het gebied van e-Accessibility, als met vragen van startende webshops die bijvoorbeeld staan voor de selectie van een kant-en-klaar webshoppakket. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mogelijkheden om de MKBtool – eventueel in aangepaste vorm – uit te rollen naar andere branches.

Lees het gehele actieplan van Thuiswinkel.Org op MKB Toegankelijk.nl