Laptop met WCAG 2.1 Nederlandse vertaling

WCAG 2.1 richtlijnen nu ook in het Nederlands

De nieuwste versie van richtlijnen voor toegankelijkheid WCAG 2.1 zijn nu officieel vertaald naar het Nederlands. Deze geautoriseerde vertaling bevat een groot aantal aanbevelingen om websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijker te maken voor mensen met functiebeperkingen, zoals visueel, auditief, motorisch of cognitief.

Onder leiding van Eric Velleman van stichting Accessibility hebben 22 partijen uit Nederland en België meegewerkt aan het vertalen van deze nieuwe richtlijnen. Het eindresultaat moest een leesbaar document opleveren en tegelijk niet afwijken van het Engelse origineel.

De “Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1” zijn al enige tijd in het Engels beschikbaar maar er was grote vraag naar een Nederlandse vertaling, zeker ook omdat vanaf 23 september 2020 alle websites van Nederlandse overheidsinstanties aan deze richtlijnen moeten voldoen. Deze versie van de richtlijnen besteedt niet alleen meer aandacht aan nieuwe webtechnologie maar ook aan bruikbaarheid op tablets en telefoons. Ook zijn specifieke richtlijnen opgenomen om websites ook toegankelijker te maken voor mensen met een cognitieve beperking. Experts uit de hele wereld zijn via het W3C (World Wide Web Consortium) betrokken bij het opstellen van deze richtlijnen, waaronder veel bedrijven, overheden, web developers en belangenorganisaties.

Organisaties die als partner mee hebben gewerkt aan de vertaling zijn: Stichting Accessibility (projectleiding), W3C Benelux Office -gehost door Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)- , Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Oogvereniging, Ieder(in), Logius, Capgemini, Drempelvrij.nl, Cardan Technobility, Bartiméus, AnySurfer Belgium, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Firm Ground, The Internet Academy, 200OK, Deque systems, ING bank, Forum Standaardisatie, Level Level, Limoengroen, Axendo en Eleven Ways.

De vertaling is te vinden op de website van het World Wide Web Consortium (W3C): https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/