Screenshot van video Ta Escrito met diverse muzikanten, zangeressen en een signdancer.

Muziek in Corona-tijd: muzikanten maken toegankelijke video

15 musici in Nederland, Brazilië en Portugal hebben samen, vanuit hun eigen huis, een Braziliaanse samba opgenomen. De samenwerking is een initiatief van Brasil030, een Utrechtse vrijwilligersorganisatie die Braziliaanse cultuur in de Domstad stimuleert door onder meer Braziliaanse concerten te organiseren. Omdat deze nu stilliggen zochten ze naar een alternatieve manier om aandacht te vragen voor cultuur in het algemeen en Braziliaanse muziek in het bijzonder. Ik heb onder meer de videomontage van deze toegankelijke video voor mijn rekening genomen.

Aan het project deden in totaal 10 muzikanten en 5 zangers en zangeressen belangeloos mee. Onder meer de Braziliaanse Lilian Vieira, bekend als zangeres van Zuco103 en de Nederlandse Edison-winnares Eva Kieboom van de band Sensuàl. Van de verzamelde video’s is een clip gemonteerd die online staat op onder meer YouTube.

Door de Corona-crisis ligt een groot deel van de cultuursector ligt stil. Veel muzikanten zitten thuis, vaak zonder of met beperkte inkomsten. Juíst in deze moeilijke periode van ‘intelligente lockdown’ is cultuur en met name muziek van belang. Muziek verbroedert en verbindt.

Veel van de betrokken musici hebben bij Brasil030 gespeeld. Liveconcerten zijn de belangrijkste verbindende factor voor de Brazilianen in Nederland. Men mist het veelvuldig contact met het publiek en met elkaar. Dit project was een mooie manier om toch even ‘samen’ te zijn.

De letterlijke betekenis van het nummer ‘Tá Escrito’ is ‘Het is opgeschreven’ en betekent zoveel als ‘het ligt vast’. Het is een lied over veerkracht en hoop en staat voor geloof in een goede afloop van de moeilijke periode waarin we zitten.

“Met dit project en de positieve boodschap van het liedje hopen we wat vrolijkheid en positieve energie in de huiskamers te krijgen en het belang van cultuur in onze samenleving, waaronder muziek, te onderstrepen” aldus Clarissa Mattos van Brasil030.

Wat het project verder bijzonder maakt is dat de video zo veel mogelijk toegankelijk is gemaakt voor Doven en Slechthorenden. Hiervoor heeft Signdancer Jessica de Waard haar medewerking aan het project verleend. Een Signdancer maakt een visuele vertaling van de muziek, zodat Doven en Slechthorenden ook van muziek kunnen genieten.