Inclusie verdient nog wel wat aandacht

Ambtenaar weet vaak weinig over digitale inclusie

Ambtenaren zijn niet altijd goed op de hoogte van wat digitale inclusie inhoudt. Dat blijkt uit de raadpleging die Ambtenarenpanel uitvoerde onder 530 overheidsmedewerkers.

Niet (goed) op de hoogte van wettelijke verplichtingen

63 Procent van de medewerkers geeft aan dat de werkgever met het onderwerp bezig is. Men is echter niet of niet goed op de hoogte van de wettelijke verplichtingen.

Meerderheid is bezig

Volgens 90 procent doet zijn werkgever moeite om de eigen websites toegankelijker te maken. 73 procent geeft aan dat formulieren begrijpelijker worden gemaakt. 36 procent van de organisaties een loket om ervoor te zorgen dat alle inwoners toegang tot hun informatie hebben – ook diegenen die niet digitaal vaardig zijn.

Kennis is aandachtspunt

Slechts 24 procent zegt er volledig mee bekend te zijn, terwijl maar liefst 58 procent slechts een beetje weet wat het inhoudt. De kennis van ambtenaren is dus nog wel een aandachtspunt. 18 procent heeft geen idee. Slechts 23 procent vam de ondervraagde ambtenaren weet welk percentage van de inwoners niet digitaal zelfredzaam is. Dat aantal is trouwens 15%.

Mensenrecht

Overheidsmedewerkers geven wel in ruime meerderheid (89 procent) aan digitale inclusie (zeer) belangrijk te vinden. Meen geeft aan er waarde aan te hechten dat iedereen mee kan komen en dat de overheid moeite doet om dat te faciliteren. Ook vinden ze dat kwetsbare groepen moeten worden beschermd en gesteund en dat inclusie een fundamenteel mensenrecht is.

Bron: digitaleoverheid.nl

Lees ook:  special over Digitale Inclusie van Publiek Denken