Toegankelijkheid van deze website

Anders dan ik graag zou willen voldoet deze site helaas nog niet geheel aan de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1 AA. In de meeste gevallen zou deze site wel goed bruikbaar moeten zijn.

Er is bij de bouw zo veel als mogelijk rekening gehouden met toegankelijkheid door bijvoorbeeld de keuze van de templates.

De site is nog niet aan een onafhankelijk onderzoek onderworpen.

Mocht je toch tegen problemen aanlopen, aarzel dan niet en stuur mij een email met een beschrijving van het toegankelijkheidsprobleem. Dan los ik het zo snel als mogelijk op.